Op de USB-stick staan twee schijven. De eerste ziet eruit als een cd-rom en heet ‘Tyre Pro’. De tweede ziet eruit als een USB-schijf en heet ‘Tyre Data’ of heeft (nog) geen naam.
Zet de volgende stappen:
1. Ga naar de tweede schijf (‘Tyre Data’ of naamloos) en verwijder de inhoud van de USB-schijf.
2. Als Tyre inmiddels geïnstalleerd is op de computer, verwijder die dan via deze procedure: www.tyretotravel.com/nl/help/#qe1.
3. Reset Internet Explorer via deze procedure: www.tyretotravel.com/nl/help/#qa21.
4. Zet de virusscanner en de firewall tijdelijk uit.
5. Open de eerste schijf (‘Tyre Pro’) en start de installatie opnieuw door te dubbelklikken op ‘Run’.

Als deze oplossing niet werkt, kan het volgende een oplossing bieden:
1. Zorg dat de tweede schijf (‘Tyre Data’ of naamloos) helemaal leeg is.
2. Download dit bestand: TyreUpdateAndRepair.zip.
3. Pak het bestand uit op de tweede schijf, inclusief alle mappen.
4. Het hoofdmenu kan nu gestart worden met ‘Run’, dat op beide schijven staat.